Oferta

Pomagam osobom:

Konsultacja

Spotkanie wstępne (1-3), pozwala ono na wstępne określenie problemu, oczekiwań pacjenta, sformułowanie celu terapii i podjęcie decyzji o najbardziej adekwatnej formie pomocy.

Pomoc w sytuacjach kryzysowych

Od 6-12 spotkań, których celem jest doraźna pomoc w najróżniejszych sytuacjach kryzysowych. Spotkania te mają ściśle określony cel i związane są z konkretnym problemem.

Psychoterapia indywidualna

Spotkania mające na celu poprawę jakości Twojego życia. Są one pomocne, gdy masz poczucie, że nie radzisz sobie w życiu, związku, pracy, przeżywane emocje wymykają Ci się spod kontroli. Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Ilość spotkań i czas trwania takiej psychoterapii zależy od problemu, z jakim przychodzisz.