O mnie

Jestem psychologiem, pedagogiem, certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień ( nr 391 ), psychoterapeutą PTP w procesie certyfikacji, psychoonkologiem w procesie kształcenia.

Od kilkunastu lat pracuję psychoterapeutycznie z osobami doświadczającymi osobistych problemów, związanych zarówno z bieżącą sytuacją jak i problemami wynikającymi z historii życia. Mam szerokie doświadczenie pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami ( małżonkami, partnerami, dziećmi, osobami z tzw. syndromem DDA, DDD ) zarówno w kontakcie indywidualnym jak i grupowym.

Moim szczególnym zainteresowaniem jest praca z osobami starszymi i u kresu życia, a także ich rodzinami.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji, kieruję się w niej Kodeksem Etycznym Psychologa.

Edukacja

Doświadczenie zawodowe: